Chống copy nội dung Website WordPress

Chống copy nội dung Website WordPress

{ 9 comments }

Chống copy nội dung Website WordPress, ngăn chặn click chuột phải và vô hiệu hóa các phím tắt như Ctrl + A, Ctrl + C, Ctrl + X, Ctrl + U

Ngày hết hạn cho Sticky Post WordPress

Thiết lập ngày hết hạn cho Sticky Post WordPress

{ 2 comments }

Thiết lập ngày hết hạn cho Sticky Post WordPress giúp tự động gỡ sticky post sau ngày chỉ định khỏi trang chủ WordPress

Thiết lập trạng thái hết hạn tự động cho bài chia sẻ Coupon

Thiết lập trạng thái hết hạn tự động cho bài chia sẻ Coupon

{ 0 comments }

Thiết lập trạng thái hết hạn tự động cho bài chia sẻ Coupon với Simple Post Expiration không cần sửa và cập nhật bài viết.

Nhúng thông tin Themes - Plugins WordPress vào bài viết

Nhúng thông tin Themes – Plugins WordPress vào bài viết

{ 0 comments }

Sử dụng WP Plugin Info Card nhúng thông tin Themes - Plugins WordPress vào bài viết.

Lưu và xem trước bài viết WordPress sử dụng Ctrl+S

Lưu và xem trước bài viết WordPress sử dụng Ctrl+S

{ 0 comments }

Sử dụng phím tắt Ctrl + S để lưu và xem trước bài viết trong trình soạn thảo của WordPress

Official Twitter Plugin cho WordPress

Official Twitter Plugin cho WordPress

{ 0 comments }

Official Twitter Plugin cho WordPress hỗ trợ nhúng Tweet, nhúng video twitter, xem thống kê , thêm twitter button, follow button vào website WordPress

Facebook Plugin

3 Facebook Plugin hữu ích cho WordPress

{ 23 comments }

Nếu bạn đang quản lý blog Wordpress và đang tìm kiếm giải pháp để tích hợp các tính năng của mạng xã hội facebook thì 3 plugin dưới đây thực sự cần thiết với blog wordpress của bạn. 3 Plugin này có tác dụng thêm nút like, share, follow, recommendation bar, recommendation box, Open Graph see more