Facebook ra mắt ứng dụng Messenger trên nền Web

Social Media

{ 0 comments }

Facebook đã bất ngờ ra mắt ứng dụng Messenger tách biệt hẳn với Website Facebook trên nền Web. Cũng như các ứng dụng Messenger cho các hệ điều hành Android, iOS, Messenger Web App cho phép bạn có thể gửi, nhận tin nhắn cho bạn bè, gọi cuộc gọi Video chất lượng cao, gửi hình ảnh động GIF… Và đặc biệt là nó sẽ không bắt buộc người dùng phải bắt buộc chuyển sang Messenger Web App để trò chuyện như các ứng dụng di động.

Facebook Messenger Web App

Facebook Messenger Web App

Đây cũng là một trong những cập nhật mới của Facebook nhằm chuyển Facebook Messenger thành một trung tâm thông tin liên lạc. Bạn có thể làm được nhiều hơn các tác vụ khác thay vì chỉ là nhắn tin và chia sẻ hình ảnh với bạn bè.

Tháng trước, Facebook cũng ra mắt dịch vụ thanh toán và chuyển tiền giữa các tài khoản và cho phép các nhà phát triển bên thứ 3 xây dựng nội dung, dịch vụ trên đó.

Các tính năng hiện tại bạn có thể làm với Facebook Messenger: https://messenger.com/features

Tương lai của dịch vụ này: https://messenger.com/platform và https://messenger.com/business

Để sử dụng Facebook Messenger trên nền Web các bạn truy cập: https://messenger.com/login và đăng nhập, kết nối với tài khoản của mình.

Sử dụng Facebook Messenger trên nền Web:

Sử dụng Facebook Messenger trên nền Web

Sử dụng Facebook Messenger trên nền Web

Xem thêm  Google Search hiển thị thông tin cá nhân bạn bè từ danh bạ lên kết quả tìm kiếm

Góp ý cho Tô Triều