Google dừng hiển thị hình ảnh Authorship trên kết quả tìm kiếm

{ 0 comments }

Google dừng hiển thị hình ảnh Authorship trên kết quả tìm kiếm

Google dừng hiển thị hình ảnh Authorship trên kết quả tìm kiếm

Góp ý cho Tô Triều