Google Slides: Sử dụng tính năng Q&A để thuyết trình chuyên nghiệp

{ 0 comments }

Google Slides: Sử dụng tính năng Q&A để thuyết trình chuyên nghiệp

Google Slides: Sử dụng tính năng Q&A để thuyết trình chuyên nghiệp

Góp ý cho Tô Triều