Hướng dẫn chỉnh sửa Facebook A Look Back Video

Thủ thuật

{ 0 comments }

Chỉ một ngày sau khi facebook xác nhận sẽ cho phép người sử dụng chỉnh sửa Facebook Lookback Video của họ, hiện tại người sử dụng đã có thể chỉnh sửa bằng cách nhấn vào nút Edit ở góc trên bên phải.

Sửa Facebook A Look Back Video

Sửa Facebook A Look Back Video

Tuy nhiên bạn không thể chỉnh sửa toàn bộ các hình ảnh cũng như cập nhật trạng thái ví dụ như ảnh đại diện chẳng hạn.
Sau khi click nút edit bạn sẽ có thể chỉnh sửa các phần sau:

1. My First Moments

Được phép chọn 3 ảnh trong số 18 ảnh được facebook chọn mặc định.

2. My Most Liked Posts

Được phép thay đổi 4 trong số 16 ảnh được chọn mặc định

3. Uploaded Photos

Được thay đổi 9 ảnh trong số 59 ảnh đã được facebook chọn.

4. Photo Grids

Được phép thay đổi 34 ảnh trong số các ảnh được facebook chọn.

Còn đây là A Look Back video của mình.

Post by Tiêu Dao.


Các bạn thì sao? Đã có A Look Back Video và chia sẻ với mọi người chưa?

Xem thêm  [Hướng dẫn] Tạo breadcrumb cho blogspot

Góp ý cho Tô Triều