Lưu và xem trước bài viết WordPress sử dụng Ctrl+S

WordPress Plugin

{ 0 comments }

Ctrl + S là phím tắt phổ biến được sử dụng hầu hết trong các phần mềm để lưu lại các công việc đang thực hiện vào 1 file trên máy tính hoặc vào dữ liệu của phần mềm. Trên thực tế thì WordPress cũng là một phần mềm mã nguồn mở tuy nhiên WordPress lại không sử dụng các phím tắt phổ biến này cho trình soạn thảo này.

Lưu và xem trước bài viết WordPress sử dụng Ctrl+S

Lưu và xem trước bài viết WordPress sử dụng Ctrl+S

Editor có sẵn của WordPress cũng hỗ trợ hệ thống phím tắt nhưng chỉ là các phím cơ bản như Ctrl+B để bôi đậm, Ctrl+i để in nghiêng, còn để lưu bài viết thì WordPress sẽ sử dụng tính năng Post Revision, Auto Save và nút Save Draft để lưu lại các bài viết, các bản nháp của bài viết mà người sử dụng nhập vào.

Xem thêm: Phím tắt WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng phím tắt Ctrl + S để lưu bài viết WordPress khi đang soạn thảo mà không cần nhấn nút Save Draft

Để làm được việc này, bạn chỉ cần tải và cài đặt Plugin Quick Preview sau đó kích hoạt chúng để sử dụng.

Xem Video để hiểu hơn về chức năng của Plugin này:

Mặc định Plugin này chỉ hỗ trợ 2 chức năng chính là Lưu bài viết WordPress khi đang soạn thảo với phím tắt Ctrl + S và mở bản xem trước của bài viết khi phím tắt Ctrl + S được sử dụng ở một cửa sổ mới của trình duyệt hoặc ngay trên cửa sổ soạn thảo hiện tại.

Xem thêm  Điều hướng Wordpress Dashboard bằng phím tắt với WP Hotkeys

Tuy nhiên tính năng xem trước dường như bị vô hiệu và tôi không sử dụng được nó.

Lưu ý khi sử dụng Plugin: Bạn cần bật tính năng Revision Post để Plugin hoạt động tốt.

Xem thêm: Điều khiển WordPress Dashboard bằng phím tắt

Góp ý cho Tô Triều