Facebook Messenger Web App

Facebook ra mắt ứng dụng Messenger trên nền Web

{ 0 comments }

Facebook ra mắt ứng dụng Messenger trên nền Web cho phép gọi Video HD, gửi tin nhắn, hình ảnh động GIF và rất nhiều tính năng khác nữa

Block Facebook Chat "Seen" and "is typing" status

Block “Seen” và “is typing” của Facebook Chat

{ 0 comments }

Block "Seen" và "is typing" của Facebook Chat: Tắt chức năng đã xem và đang gõ của Facebook chat trên trình duyệt Google Chrome và Firefox