Facebook Page Plugin

Facebook Page Plugin sẽ thay thế Like Box

{ 6 comments }

Facebook loại bỏ Like Box thay thế bằng Facebook Page Plugin vào ngày 23-06-2015. Hướng dẫn nhúng Facebook Page Plugin vào Website

Tag User vào bài đăng Fanpage Facebook

Hướng dẫn Tag thành viên vào bài đăng Fanpage

{ 1 comment }

Hướng dẫn Tag thành viên vào bài đăng Fanpage giúp tăng Organic Reach và truyền tải thông điệp đến nhiều Fan hơn.