Google Plus

Google dừng hiển thị hình ảnh Authorship trên kết quả tìm kiếm

11 comments
Hiển thị ảnh Authorship từ Google+

Vào ngày 26-06-2014 John Mueller - Nhân viên chính thức của Google tại bộ phận Webmaster Trends Analyst đã thông báo trên trang cá nhân của mình rằng toàn bộ hình ảnh Authorship trên trang kết quả tìm kiếm của Google sẽ được gỡ bỏ. Trong định dạng hiển thị kết quả tìm kiếm mới Sẽ [...]

Google+ cập nhật thống kê số lượt xem Profiles và Pages

4 comments
Thống kê số lượt xem trang cá nhân

Google+ hiện là một mạng xã hội lớn, đang phát triển như vũ bão với rất nhiều cập nhật trong thời gian gần đây để cải thiện trải nghiệm của người dùng, nâng cao hiệu suất và phát triển các cộng đồng mang tính trọng tâm, phân luồng nhiều hơn. Ngày hôm nay Google+ đã [...]