Social Meta Tags cho Website

Social Meta Tags phải có cho Twitter, Google+, Facebook

{ 0 comments }

Social Meta Tags phải có cho Twitter, Google+, Facebook, cách sử dụng và tối ưu các Social Meta Tags

Pinterest for Business

Pinterest cơ bản: Hướng dẫn tạo tài khoản Pinterest Business

{ 4 comments }

Pinterest cơ bản - Hướng dẫn tạo tài khoản Pinterest Business cho doanh nghiệp và chuyển đổi tài khoản cá nhân sang tài khoản Business

Pinterest hỗ trợ tiếng Việt

Pinterest đã hỗ trợ tiếng Việt

{ 2 comments }

Như tiêu đề đã đăng vào ngày hôm nay 26-03-2014 mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Pinterest đã chính thức hỗ trợ Tiếng Việt cho người dùng tại Việt Nam. Pinterest là website chia sẻ ảnh theo dạng mạng xã hội, post và phân loại dưới dạng các tấm bảng dán ảnh (hoặc đính see more