Search Engine Marketing - SEM

Tìm hiểu Marketing: Search Engine Marketing (SEM)

{ 3 comments }

Search Engine Marketing (SEM) là thuật ngữ chỉ hình thức Marketing Online áp dụng trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing, Cốc Cốc...