Twitter

Official Twitter Plugin cho WordPress

0 comments
Official Twitter Plugin cho WordPress

Official Twitter Plugin cho WordPress hỗ trợ nhúng Tweet, nhúng video twitter, xem thống kê , thêm twitter button, follow button vào website WordPress

Sử dụng Twitter Analytics – Xem thống kê hoạt động Twitter

0 comments
Twitter Analytics

Sau khi viết bài về Twitter Cards tôi đã ngừng việc đăng bài viết để tìm hiểu thêm các thông tin khác. Ngày hôm nay vào lại với mục đích tạo một Event trên Twitter thì bất ngờ phát hiện ra công cụ Twitter Analytics. Thực sự là tôi đã không để ý hay là [...]