7 DigitalOcean Coupon & Promo Codes August 2014: Free $10 Credit

DigitalOcean is an American virtual private server provider based in New York City, New York. The company leases capacity from existing datacenters, including sites in New York, Amsterdam, San Francisco, London and Singapore.

DigitalOcean is a simple and fast cloud hosting service built for developers. Customers can create a cloud server in 55 seconds, and pricing plans start at only $5 per month for 512MB of RAM, 20GB SSD, 1 CPU, and 1TB Transfer. Featuring a 99.99% Uptime SLA, DigitalOcean has servers located in New York, San Francisco, and Amsterdam.

The DigitalOcean control panel interface is simple and intuitive, which power users can replicate on a larger scale with the company’s API. DigitalOcean uses KVM virtualization and additionally hosts a library of helpful walkthroughs and tutorials that cover server configuration and optimization.

7 DigitalOcean Coupon & Promo Codes August 2014: Free $10 Credit

7 DigitalOcean Coupon & Promo Codes August 2014: Free $10 Credit

In August, There are 7 Promo Codes of DigitalOcean, you can use and get free 10$ credit to your new account.

Register a new DigitalOcean account here: http://bit.ly/digitalocean-promo-code

Get your DigitalOcean Coupon Code:

7 DigitalOcean Coupon & Promo Codes August 2014: Free $10 Credit
Rate this post
Xem thêm  Facebook Lookalike Audiences - Tìm khách hàng tương tự cho Advertiser

Nhận tin học SEO miễn phí!

Mỗi ngày một bài học về SEO đưa từ khoá lên Top 01 Google nhé hehe!

Công việc của tôi không liên quan tới công nghệ thông tin nhưng tôi có niềm đam mê bất tận với máy tính, điện thoại, thiết kế website. Tôi tạo ra website này trước tiên để lưu trữ những vấn đề hữu ích dành cho tôi, sau đó là để chia sẻ, giao lưu, học hỏi với bạn bè những mà tôi biết.

Chi tiết dịch vụ

Starts: TUE,07/07/2017 at 00:00

Ends: THU, 07/07/20 23:59 p.m

Toàn Quốc, VN
Liên hệ - 091 274 9247
Chi tiết dịch vụ

Starts: TUE,07/07/2017 at 00:00

Ends: THU, 07/07/20 23:59 p.m

Toàn Quốc, VN
Liên hệ - 091 274 9247

Leave a Comment