Tạo Website bán hàng

Phần 10: WordPress Comments – Thiết lập, quản lý bình luận WordPress

Bình luận WordPress: Cách quản lý và thiết lập WordPress Comments hiệu quả với phím tắt và các cấu hình chuẩn cho comments WordPress

Phần 9: WordPress Pages – Quản lý và tạo trang trong WordPress

WordPress Pages – Quản lý và tạo trang WordPress hiệu quả. Các loại trang cần phải có trong WordPress

Phần 8: WordPress Posts – Quản lý và đăng bài trong WordPress

Hướng dẫn đăng bài WordPress và quản lý toàn bộ bài viết, chuyên mục, từ khóa trong WordPress để đạt hiệu quả cao nhất khi vận hành WordPress.

Phần 7: Thiết lập cho WordPress 4.x.x

WordPress Settings và cách thiết lập chuẩn cho WordPress 4.x.x để WordPress hoạt động trơn tru và hiệu quả nhất.

Phần 6: Hướng dẫn Việt hóa WordPress 4.x.x

Việt hóa WordPress 4.x.x thành công và hướng dẫn cách lựa chọn ngôn ngữ cho WordPress trong phiên bản từ 4.0 Benny trở lên.

Phần 5: Chi tiết về trang quản trị WordPress 4.x.x – WordPress Dashboard

WordPress Dashboard và ý nghĩa chi tiết các thành phần trong bảng quản trị WordPress giúp bạn hiểu sâu và quản lý WordPress dễ dàng hơn.

Phần 3: Cấu hình Hosting cài đặt WordPress 4 và WooCommerce

Cấu hình Hosting chuẩn cài đặt WordPress 4 và WooCommerce giúp vận hành Website bán hàng trơn tru và không bị lỗi.

Phần 2: Tạo Localhost và hướng dẫn cài đặt XAMPP

Cài đặt XAMPP làm localhost và tạo Website trên máy tính giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, lập kế hoạch chi tiết hơn cho Website trước khi quyết định đưa nó lên Internet và cho phép hàng tỷ người truy cập.

WordPress là gì – Giới thiệu lịch sử phát triển WordPress

WordPress là gì, giới thiệu về lịch sử phát triển Wordpress từ ngày phát hành – 27-05-2003 tới nay và các ưu điểm nổi trội của WordPress so với các CMS khác