Giá Vàng - XAU/USD tuần 02/2020

Giá Vàng và Xu hướng Forex tuần 02 (06/01 – 10/01/2020)

Giá Vàng và Xu hướng Forex tuần 02 (06/01 – 10/01/2020): Căng thẳng Mỹ – Iran tiếp tục đẩy giá Vàng tiếp cận $1600/ounce. USD/JPY tiếp tục biến động trong kênh giá giảm. GBP/USD xuất hiện Mô hình Vai – Đầu – Vai trong Chart D1.