Tin Forex từ 06/07 - 10/07/2020: COVID-19, Hong Kong, Lãi suất âm BOE

Tin Forex – Gold từ 06/07 – 10/07/2020: COVID-19, Lãi suất âm BOE

Tuần 28 năm 2020 thị trường tiếp tục chịu tác động của Đại dịch COVID-19. Ngân hàng Anh cảnh báo sớm về Lãi suất âm. Thế giới bước vào nửa cuối năm 2020 với bầu cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11/2020.