MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

biểu đồ số liệu nonfarm payrolls

NONFARM PAYROLLS LÀ GÌ?

NonFarm Payrolls (NFP) - Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ báo cáo tình hình việc làm hàng tháng. Bảng lương phi nông nghiệp đo lường công việc ở tất cả các cơ sở kinh doanh ngoại trừ nông nghiệp. Thông tin cũng được cấp như: tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment Rate), số giờ làm việc trung bình mỗi tuần, thu nhập trung bình hàng giờ và hàng tuần.


Bản tin Nonfarm Payrolls do Cục thống kê lao động, bộ lao động Hoa Kỳ công bố vào 19h30 Thứ 6 tuần đầu tiên của tháng.

Mở tài khoản Forex
Mở tài khoản Forex