NonFarm Payrolls (NFP) – Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ số liệu cập nhật và dự báo cho chiến lược giao dịch Forex vào 19h30 Tối thứ 6 tuần đầu tiên trong tháng.

Bạn là Trader mới? Bắt đầu với Khoá Học Forex Miễn Phí!

Scroll to Top