[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX

Ask

Ask – là mức giá mà nhà môi giới cung cấp cho nhà giao dịch để mua một công cụ tài chính. Nó được hiểu là giá mà người bán sẵn sàng bán sản phẩm của mình. Trên báo giá, giá này nằm ở bên phải. Giá Ask luôn lơn hớn giá Bid.

Bid và Ask trong Forex
Bid và Ask trong Forex
5.0
04

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
Hedge

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ