MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

Asset

Asset – tài sản là đối tượng của các giao dịch trên thị trường tài chính hoặc ngoại hối. Tài sản có thể là cặp tiền tệ, sự khác biệt giữa tỷ giá sẽ là lợi nhuận mà nhà giao dịch có thể nhận được. Hoặc là các cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số trong trường hợp nhà giao dịch kỳ vọng nhận được lợi nhuận dựa trên sự khác biệt giữa giá của các tài sản.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous
Net Asset
Mở tài khoản IQ Option miễn phí