MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

Basis Point

Basis point là đơn vị đo lường tương đương với 0.01%. Khi tính toán chênh lệch lãi suất, sử dụng đơn vị đo lường là điểm cơ bản. Ví dụ: tăng lãi suất từ 7% đến 7.2% – lãi suất thay đổi 20 điểm cơ bản.

Previous
Bull
Cách đọc tỷ giá tiền tệ
Next
Quote
Mở tài khoản IQ Option miễn phí