[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX

Big Board

Big Board là tên gọi lóng mà các thương nhân dùng để gọi sàn chứng khoán New York. NYSE (New York Stock Exchange) là sàn giao dịch lớn nhất thế giới nếu xét trên số lượng cổ phiếu của các công ty được niêm yết và cũng là một trong những sàn giao dịch có số lượng cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất. Có hơn 3,000 doanh nghiệp được niêm yết tại đây.

5.0
08

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
Margin Call

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ