[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX

Bulldog Market

Bulldog Market – Thị trường tài chính bên ngoài Vương Quốc Anh (United Kingdom). Thuật ngữ này bắt nguồn từ một loài chó được nuôi rất phổ biến tại Anh. Các thuật ngữ khác cũng được sử dụng như: so với thị trường Mỹ (Thị trường Yankee”) và Nhật Bản (“Thị trường Samurai”).Nguồn: “Bulldog Market”

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
Strike Price

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ