[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX

CDF

CFD – Hợp đồng chênh lệch là công cụ tài chính cho phép người bán và người mua thực hiện việc thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản ở đầu kỳ và giá trị của tài sản đó ở cuối kỳ mà không cần chuyển giao quyền sở hữu tài sản.

Các tài sản trong hợp đồng chênh lệch thường là: hợp đồng tương lai, cổ phiếu, kim loại quý, chỉ số chứng khoán và các tài sản khác. Có thể tạo ra lợi nhuận trên sự tăng điểm cũng như giảm điểm của thị trường.

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
NASDAQ

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ