Mở tài khoản Forex tại Broker XM.COM

Forward Commitment

Forward CommitmentCam kết kì hạn là một thỏa thuận trên hợp đồng giữa người mua và người bán để thực hiện các giao dịch trong tương lai.

Khái niệm Forward Commitment

Cam kết kì hạn trong tiếng Anh là Forward Commitment.

Cam kết kì hạn là một thỏa thuận trên hợp đồng giữa người mua và người bán để thực hiện các giao dịch trong tương lai. Cam kết kì hạn chỉ định loại hàng hóa được bán, giá cả, ngày thanh toán và ngày chuyển giao hàng. 

Cam kết kì hạn được bao gồm trong một số loại công cụ phái sinh bao gồm hợp đồng kì hạn, hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi.

Đặc điểm Cam kết kì hạn 

Cam kết kì hạn là một cơ chế hợp đồng để giảm thiểu rủi ro và sự không chắc chắn xung quanh một giao dịch trong tương lai cho hai bên hợp đồng.

Ví dụ, cam kết kì hạn cho nhà sản xuất mặt hàng lúa mì biết rằng người này phải bán lúa mì tại một số thời điểm sau khi thu hoạch.

Hợp đồng tương lai với cam kết kì hạn cho phép nhà sản xuất tìm được người mua trước và khóa giá bán cũng như loại bỏ biến động giá cả cho người mua trong cùng khoảng thời gian đó. 

Tất nhiên, các cam kết kì hạn có thể được giao dịch dưới dạng hợp đồng. Vì vậy, hợp đồng thỏa thuận giữa nhà sản xuất hàng hóa và người mua có thể được giao dịch giữa các bên không hưởng lợi ích trực tiếp từ việc chuyển giao hàng hóa cơ sở.   

Ứng dụng của Cam kết kì hạn  

Các cam kết kì hạn có liên quan chặt chẽ với các loại hàng hóa do rất nhiều hợp đồng tương lai được sử dụng trong thị trường hàng hóa. 

Ngoài ra, thuật ngữ này cũng được áp dụng cho các thỏa thuận tài chính trong đó hai bên đồng ý với các điều khoản giao dịch trong hợp đồng tương lai trước khi nó xảy ra. 

Cam kết kì hạn qui định các điều khoản liên quan đến việc mua các sản phẩm tài chính trong tương lai hoặc bất kì các loại tài sản nào khác mà hai bên hợp đồng muốn loại bỏ sự biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Thông thường, cam kết kì hạn được sử dụng riêng cho các sản phẩm có độ trễ về thời gian giữa thời điểm tạo và thời điểm bán như các hàng hóa từ khai thác hay từ thu hoạch.

Cam kết kì hạn cũng được sử dụng trong bối cảnh cho vay. Các công ty xây dựng có thể yêu cầu một cam kết kì hạn với ngân hàng để khóa lãi suất và các điều khoản khoản vay trước khi bắt đầu công trình. 

Thỏa thuận này đảm bảo cho người vay sự an toàn do họ biết rằng sẽ có đủ tiền khi cần thiết. Đối với người cho vay, một cam kết kì hạn cho họ khả năng dự báo kinh doanh trong tương lai chính xác hơn.  

Cam kết kì hạn và Quyền tài chính 

Các công cụ phái sinh có thể chứa các cam kết kì hạn hoặc các quyền chọn/ quyền tài chính (Contigent claim)

Cam kết kì hạn là nghĩa vụ thực hiện giao dịch theo kế hoạch, còn quyền tài chính là quyền thực hiện giao dịch nhưng không phải là nghĩa vụ bắt buộc. 

Do đó, lợi nhuận giữa các công cụ phái sinh khác nhau tùy theo các điều khoản của nó và điều này cũng ảnh hưởng đến cách các hợp đồng được giao dịch. 

Giá trị của một công cụ phái sinh bao gồm một cam kết kì hạn sẽ thay đổi dựa trên giá của tài sản cơ sở. 

Còn giá trị một công cụ phái sinh bao gồm quyền tài chính sẽ tăng hoặc giảm tùy theo khả năng tạo ra lợi nhuận khi quyền được thực hiện.   

Đăng ký nhận tin qua Email ngay khi có chiến lược mới nhất được cập nhật!


0 comments… add one
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bấm để thảo luận ngay nhé Bro. Love you!x
()
x