MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

Histogram

Histogram là đồ thị bao gồm các thanh với khoảng thời gian khác nhau. Chiều cao của mỗi thanh được đặt tương quan trực tiếp với giá của công cụ giao dịch trên khung thời gian (H4, H1, M30) và giá trị của các chỉ số. Mỗi chỉ số được tính toán riêng biệt bởi vì đối với mỗi loại chỉ số cần sử dụng các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định khi tính toán Histogram.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous
Hedge
Mở tài khoản IQ Option miễn phí