MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

LIBOR

LIBOR (London Interbank Offered Rate) là kích thước lãi suất tín dụng trung bình liên ngân hàng mà các ngân hàng cung cấp dưới nhiều ngoại tệ khác nhau trên thị trường liên ngân hàng London. Thời hạn tín dụng dao động từ một ngày đến một năm.

Previous
Liquidity
Next
Loss
Mở tài khoản IQ Option miễn phí