[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX

Mining

Mining dịch trực tiếp từ tiếng anh sang có nghĩa là “đào”. Tương tự như vậy, Mining – “đào” là hoạt động khai thác các đồng tiền ảo cùng với việc ghi lại các giao dịch trên hệ thống của loại đồng tiền ảo nhất định và sau đó chuyển qua lưu trữ dưới dạng các khối thông tin.

Ví dụ, ghi lại giao dịch với bitcoin vào blockchain. Các trang trại có nhiệm vụ xử lý và ghi lại, còn những người đào nhận được thù lao cho các hoạt động bằng chính loại đồng tiền ảo đó. Đây là cách những thợ mỏ đào các đồng tiền ảo.Nguồn: “Mining”

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
Blue chip

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ