MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

Quote

Quote – Báo giá là giá của công cụ tại một thời điểm nhất định. Quote là giá mà người bán sẵn sàng bán tài sản. Tại sàn chứng khoán, mức giá này thay đổi rất nhanh.

Cách đọc tỷ giá tiền tệ
Cách đọc tỷ giá tiền tệ

Báo giá được hình thành dựa trên một số yếu tố quan trọng như lãi suất, lạm phát, sự kiện chính trị và các yếu tố khác. Báo giá tiền tệ là giá trị của một đồng tiền so với đồng tiền khác.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous
Basis Point
Mở tài khoản IQ Option miễn phí