[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX

Strike Price

Strike Price là một mức giá cố định trong hợp đồng, tại đó người mua quyền chọn có thể mua (Call) hoặc bán (Put) cổ phần trong trường hợp quyền chọn được thực hiện thành công.Nguồn: “Strike Price”

4.7
03

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
Activity-Based Costing

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ