MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION
ISM Manufacturing PMI
ISM Manufacturing PMI - Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) từ Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM - Institute for Supply Management Index) trên báo Report on Business dựa trên các dữ liệu được biên soạn từ các câu trả lời hàng tháng của những người được hỏi là các nhà điều hành thu mua hoặc cung ứng trên hơn 400 công ty công nghiệp.
 Martingale là chiến lược quản lý vốn trong giao dịch Forex, Binary Option phổ biến được sáng tạo ra nhằm...