How to Disable Bing in the Windows 10 Start Menu

How to Disable Bing Integration in the Start Menu

Luckily Bing is really easy to disable, and you’ll just need to get to the Cortana search settings screen — the easiest way to do this is to type “cortana settings” into the Start Menu and choose the “Cortana & Search settings” item.

This will bring up the settings dialog, which is going to look different depending on whether you’ve already disabled Cortana or not.

If you want to disable the Bing integration, you’re going to also have to disable Cortana — so flip that switch to Off.

Now that you’ve disabled Cortana, the rest of the dialog will change and you’ll see an option for “Search online and include web results”, which you are going to want to disable as well — this is how you actually disable Bing from the Start Menu.

And now when you search for anything, it’s going to only search your own PC.

How to Disable Bing in the Windows 10 Start Menu
Rate this post
Xem thêm  Khắc phục lỗi: The hosted network couldn't be started

Nhận tin học SEO miễn phí!

Mỗi ngày một bài học về SEO đưa từ khoá lên Top 01 Google nhé hehe!

Công việc của tôi không liên quan tới công nghệ thông tin nhưng tôi có niềm đam mê bất tận với máy tính, điện thoại, thiết kế website. Tôi tạo ra website này trước tiên để lưu trữ những vấn đề hữu ích dành cho tôi, sau đó là để chia sẻ, giao lưu, học hỏi với bạn bè những mà tôi biết.

Chi tiết dịch vụ

Starts: TUE,07/07/2017 at 00:00

Ends: THU, 07/07/20 23:59 p.m

Toàn Quốc, VN
Liên hệ - 091 274 9247
Chi tiết dịch vụ

Starts: TUE,07/07/2017 at 00:00

Ends: THU, 07/07/20 23:59 p.m

Toàn Quốc, VN
Liên hệ - 091 274 9247

Leave a Comment