To Trieu Comment Avatar Logo Default

Undergraduate - Senior

Trường đại học Forex – Sinh viên năm cuối: Phát triển các kỹ năng và tư duy quản lý rủi ro thích hợp để bạn không trở thành một phần của 95% các nhà giao dịch mới, những người cuối cùng sẽ mất tất cả tiền của họ.