Giảm giá!

File Excel Quản Lý Vốn Forex

$69,96

File Excel Quản lý vốn Forex – Gold – Chứng khoán hỗ trợ quản trị vốn, quản trị rủi ro và tính toán các thông số kỹ thuật trong giao dịch ra các giá trị cụ thể.

Mô tả

File Excel Quản Lý Vốn Forex – Gold – Chứng khoán có gì?

Tôi đã tối ưu toàn bộ File Excel quản lý vốn bằng các cách tính toán bằng cách sử dụng các hàm cực kỳ đơn giản của Excel. Nó sẽ giúp bạn:

  • Tính toán số Lot tối đa cho phép giao dịch dựa trên tỷ lệ rủi ro
  • Tính toán tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận cho mỗi lệnh
  • Hiển thị số Pips Loss – Pips lợi nhuận cho mỗi giao dịch
  • Quy số tiền Win – Loss ra tiền Việt Nam
  • Tính toán toàn bộ các thông số kỹ thuật như RSI, Pivot Points, EMA, SMA, ATR ra giá trị cụ thể.
  • Nhận định xu hướng bằng màu sắc của dữ liệu chỉ báo
  • Và còn nhiều thứ khác trong 1 File Excel quản lý vốn cho cả Forex – Gold – Chứng khoán.

Mời bạn đọc mô tả chi tiết: https://www.tohaitrieu.net/file-excel-quan-ly-von-forex-gold-chung-khoan/

Video Demo:

Lưu ý: Đặt mua trước ngày 20/03/2021, bạn sẽ được giảm giá từ $96.69 chỉ còn $69.96 số lượng có hạn cho 16 bạn đặt hàng nhanh tay nhất!

Có thể bạn thích…