CẬP NHẬT TCOINS

Thân chào [rsfirstname] [rslastname]

[rs_my_reward_points]

Trị giá: [rs_user_total_points_in_value]

Tcoins là hệ thống tích coins được sử dụng trên Website Tô Triều bắt đầu từ ngày 09/07/2018 với hi vọng tạo ra một cộng đồng thảo luận sôi nổi về Forex:

Lợi ích: Khi tích hợp đủ Tcoins, bạn sẽ có điều kiện đổi Tcoins và nâng cấp lên gói thành viên trả phí với thời gian giới hạn.

Quy định đổi Tcoins:

 1. 69 Tcoins = 1 tháng đọc bài Free.
 2. Tcoins không được quy đổi thành tiền mặt.
 3. Tcoins được chuyển từ thành viên này sang cho thành viên khác.

Xem các gói thành viên trên hệ thống Website Tô Triều: https://www.tohaitrieu.net/subscription-plan/

Nhận Tcoins miễn phí – Free Tcoins

Tcoins được + vào tài khoản của bạn khi:

 • Đăng ký thành viên mới: 10 Tcoins Free.
 • Truy cập Website mỗi ngày: 1 Tcoins Free.
 • Đăng nhập vào tài khoản: 1 Tcoins Free.
 • Đọc 01 bài viết: 1 Tcoins Free, tối đa nhận 20 Tcoins
 • Bình luận về nội dung bài viết: 5 Tcoins Free.
 • Giới thiệu thành viên đăng ký: 10 Tcoins Free.

Quá đơn giản phải không? Ngay khi bạn đủ Tcoins, bạn có thể yêu cầu nâng cấp gói thành viên. Số Tcoins còn dư sẽ được bảo toàn và tiếp tục được cộng dồn!

Cách xem Tcoins

Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản và xem số Tcoins, lịch sử nhận Tcoins ở đây: https://www.tohaitrieu.net/tai-khoan/

    <h2>SỬ DỤNG TCOINS</h2>   
  <p>Bạn truy cập trang đăng ký gói đọc bài để xem toàn bộ các gói đọc bài tại đây:</p><p style="text-align: center;"><a href="https://www.tohaitrieu.net/subscription-plan/">https://www.tohaitrieu.net/subscription-plan/</a></p>    
        <a href="https://www.tohaitrieu.net/subscription-plan/">
                <h2>
          XEM TOÀN BỘ GÓI ĐỌC BÀI         </h2>
          Có 04 gói đọc bài: Free Forex, Forex Begin, Forex Research, Loyalty Forex          
          XEM GÓI ĐỌC BÀI         
          </a>
  <p style="text-align: center;"><b>Chọn gói Forex Begin và bấm ĐĂNG KÝ</b></p>    
                  <img width="1500" height="727" src="https://www.tohaitrieu.net/wp-content/uploads/2020/07/cach-su-dung-tcoins-mua-goi-doc-bai.jpg" alt="Cách sử dụng Tcoins mua gói đọc bài" srcset="https://www.tohaitrieu.net/wp-content/uploads/2020/07/cach-su-dung-tcoins-mua-goi-doc-bai.jpg 1500w, https://www.tohaitrieu.net/wp-content/uploads/2020/07/cach-su-dung-tcoins-mua-goi-doc-bai-600x291.jpg 600w, https://www.tohaitrieu.net/wp-content/uploads/2020/07/cach-su-dung-tcoins-mua-goi-doc-bai-770x373.jpg 770w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" />                     
  <p style="text-align: center;"><b>Sau khi nhập xong Tcoins cần thiết, bạn Bấm Apply Reward Points</b></p><p style="text-align: center;"><b>Cuối cùng bấm TIẾN HÀNH THANH TOÁN ở cuối trang để hoàn tất mua gói đọc bài bằng Tcoins.</b>
Scroll to Top