iPhone

Hướng dẫn upload ảnh HD lên Facebook cho iOS

Upload ảnh HD, Photos HD, Videos HD lên Facebook không cần dùng ứng dụng thứ ba. Cho ảnh chất lượng cao và không bị resize, không làm giảm chất lượng ảnh.