XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

Moving Averages

Moving Averages (MA) là gì? Cách ứng dụng các đường SMA, EMA trong giao dịch Chứng khoán, Forex, Crypto, Gold, Crude Oil để tìm xu hướng thị trường chính xác và hiệu quả tốt nhất.

Sử dụng Moving Averages xác định xu hướng thị trường

Sử dụng Moving Averages xác định xu hướng thị trường. Tìm các điểm vào lệnh hiệu quả, điểm Stop Loss, điểm Take Profit cùng với phương pháp lọc nhiễu loại bỏ các tín hiệu sai khi sử dụng các đường SMA hoặc EMA

So sánh SMA và EMA trong giao dịch Forex

So sánh SMA và EMA trong giao dịch Forex

So sánh SMA và EMA trong giao dịch Forex. Trong 02 loại đường Trung bình động là Simple Moving Average và Exponential Moving Average, nên sử dụng loại nào, Đường SMA tốt hơn hay đường EMA tốt hơn?

Moving Averages là gì?

Moving Averages là gì?

Moving Averages là gì? Ứng dụng Moving Averages trong giao dịch Forex như thế nào cho hiệu quả? Moving Averages – Trung bình động (MA) thuộc nhóm chỉ báo cho tín hiệu trễ (lagging indicators), và Moving Averages không phải là công cụ giúp “bắt đỉnh” hay “bắt đáy”.

Scroll to Top