Trang chủ / Pinterest

Pinterest

Pinterest đã hỗ trợ tiếng Việt

Pinterest hỗ trợ tiếng Việt

Như tiêu đề đã đăng vào ngày hôm nay 26-03-2014 mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Pinterest đã chính thức hỗ trợ Tiếng Việt cho người dùng tại Việt Nam. Pinterest là website chia sẻ ảnh theo dạng mạng xã hội, post và phân loại dưới dạng các tấm …

Đọc bài viết »