Học phân tích kỹ thuật Forex (TA)

0 trong 53 bài học đã hoàn thành (0%)

Giao dịch với Kênh giá – Channels trong Forex

Cập nhật:

Giao dịch với Kênh giá – Channels trong Forex chính là một phát triển thêm từ lý thuyết các Đường xu hướng khi vẽ thêm một đường song song ở cùng một Xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm Tỷ giá của một cặp tiền tệ. Khi đó, chúng ta sẽ tạo ra Channels – Kênh giá.

Channels không phải là một kênh truyền hình, nó chỉ là một Công cụ khác trong Phân tích kỹ thuật Forex. hỗ trợ các nhà đầu tư có thể xác định được vùng giá tốt để Mua hoặc Bán (Tham gia vào thị trường).

Cả hai đỉnh và đáy của các Kênh giá – Channels đều là các khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng.

1. Các loại Kênh giá – Channels

Có ba loại kênh giá chính là:

  1. Kênh giá tăng – Up (Ascending) channel
  2. Kênh giá giảm – Down (Descending) channel
  3. Kênh giá ngang – Sideway (Horizontal) channel (Dải giá)
Các loại kênh giá trong Forex
Các loại kênh giá trong Forex

2. Xác định Kênh giá tăng – Up Channel

Để tạo ra một kênh giá tăng – Up (Ascending) channel, Chúng ta chỉ cần vẽ một đường Song song cùng một góc với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm đỉnh gần nhất. Việc này được thực hiện cùng với khi bạn xác định đường xu hướng trong giao dịch Forex.

Ví dụ thực tế về Kênh giá tăng trong Forex - Up Channels
Ví dụ thực tế về Kênh giá tăng trong Forex – Up Channels

Đặc điểm nhận dạng của Kênh giá tăng đó là:

Higher High: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

Higher Low: Đáy sau cao hơn đáy trước.

Upper: Đường đi qua các Đỉnh của Kênh giá tăng, và là đường Kháng cự (Resistance).

Lower: Đường đi qua các Đáy của Kênh giá tăng, và là đường Hỗ trợ (Support).

3. Xác định Kênh giá giảm – Down Channel

Để tạo kênh giá giảm – Down (descending) Channels, chỉ cần vẽ một đường song song ở cùng một góc với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào đáy gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.

Ví dụ thực tế về Kênh giá giảm trong Forex - Down Channels
Ví dụ thực tế về Kênh giá giảm trong Forex – Down Channels

Đặc điểm của kênh giá giảm là:

Lower High: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Lower Low: Đáy sau thấp hơn đáy trước.

Upper: Đường đi qua các Đỉnh của Kênh giá giảm, và là đường Kháng cự (Resistance).

Lower: Đường đi qua các Đáy của Kênh giá giảm, và là đường Hỗ trợ (Support).

4. Xác định kênh giá ngang – Sideway Channel

Để tạo kênh giá ngang – Sideway Channels, Chỉ cần vẽ Đường Kháng cự và đường Hỗ trợ đi qua khu vực mà Tỷ giá có xu hướng đi lên, đi xuống Test liên tục vùng đó sau đó bật lại.

Ví dụ thực tế về Kênh giá ngang trong Forex - Sideway Channels
Ví dụ thực tế về Kênh giá ngang trong Forex – Sideway Channels

Đặc điểm của kênh giá ngang:

High – Đỉnh: Đỉnh của kênh giá giang có mức giá tương đồng và là một vùng.

Low – Đáy: Đáy của kênh giá ngang có mức giá tương đồng và là một vùng.

Upper: Đường đi qua các đỉnh của kênh giá ngang và là đường kháng cự (Resistance)

Lower: Đường đi qua các đáy của kênh giá ngang và là đường Hỗ trợ (Support).

5. Giao dịch với các loại kênh giá

Khi giá chạm đường xu hướng LOWER, điều này có thể được sử dụng như một vùng mua (Đánh lên).

Khi giá chạm đường xu hướng UPPER, giá này có thể được sử dụng như một vùng bán (Đánh xuống).

Giao dịch với các loại Kênh giá - Channel trong Forex
Giao dịch với các loại Kênh giá – Channel trong Forex

6. Những điều quan trọng cần nhớ về vẽ đường xu hướng:

Khi xây dựng một kênh giá, cả hai đường xu hướng phải song song với nhau.

Đáy kênh được coi là vùng mua trong khi Đỉnh kênh được coi là vùng bán.

Giống như trong các đường xu hướng vẽ, KHÔNG BAO GIỜ cố vẽ một Kênh giá phù hợp với mong muốn giao dịch cá nhân, trái với tự nhiên.

Một kênh Giá Tăng hoặc Giảm là tốt khi xuất hiện ít nhất 3 đỉnh hoặc 3 đáy. Khi đó, Upper Line là Kháng cự mạnh và Lower Line là Hỗ trợ mạnh.

Trong kênh giá, hai mô hình rất hay xuất hiện là Bullish Pennant và Bearish Pennant.

Video Hướng Dẫn Giao Dịch Với Kênh Giá

Chúc bạn giao dịch thành công!

4.7/5 – (54 bình chọn)

Tiến độ học tập:

0 trong 53 bài học đã hoàn thành (0%)

Nếu bạn thấy nội dung bài học hữu ích, đừng quên để lại một đăng ký trên Kênh Youtube. Tôi thường Live Forex Trading hàng tuần lúc 21:00 Chủ nhật. Xem danh sách giao dịch đang chờ và đang thực hiện trên trang Tài khoản. Thảo luận giao dịch 24/7 tại Discord Live Chat. Bạn cũng có thể tìm thấy Tôi trên Facebook hoặc Twitter.

XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023

TỪ HỌC ĐẾN HÀNH

Scroll to Top