Khoá học Phân tích kỹ thuật Forex giúp nhà đầu tư mới tìm hiểu về cách thức xác định Hỗ trợ – Kháng cự; Cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật chuyên sâu để phân tích xu hướng thị trường. Từ các tín hiệu kỹ thuật sẽ tìm ra được vùng giá Vào lệnh, Cắt lỗ, Chốt lời.

Cấu trúc Khoá học Forex đầy đủ bao gồm 5 chuyên đề lớn:

  1. Forex Begin: Nền tảng thị trường và tài khoản giao dịch
  2. Forex Technical Analysis (TA): Học phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu
  3. Forex Fundamental Analysis (FA): Học phân tích cơ bản chuyên sâu, đọc hiểu các bản tin kinh tế, hiểu cách các bản tin kinh tế tác động tới thị trường
  4. Forex Sentiment Analysis (SA): Học cách phân tích cảm tính thị trường và Làm chủ tâm lý giao dịch.
  5. Forex Trading Management: Học cách xây dựng kế hoạch, hệ thống, lựa chọn phong cách, ghi nhật ký giao dịch và quan trọng nhất là Quản trị rủi ro trong giao dịch.

Nếu bỏ qua, bạn sẽ không thể thành công trên thị trường Forex được

Hỗ trợ – Kháng cự

Moving Averages

Fibonacci

Pivot Points

Technical Indicators

Trading Divergences – Giao dịch với Phân kỳ

Market Environment – Bối cảnh thị trường

Breakouts – Fakeouts Trading