XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » EUR/USD

EUR/USD

Phân tích chiến lược giao dịch Forex EUR/USD.

USD tăng mạnh - Vàng tích luỹ - Thị trường tuần 37 - 2023 (11 - 17/09)

USD tăng mạnh – Vàng tích luỹ – Thị trường tuần 37 – 2023 (11 – 17/09)

USD tăng mạnh – Vàng tích luỹ – Thị trường tuần 37 – 2023 (11 – 17/09) GDP hàng quý khối EU sửa đổi giảm chỉ còn tăng 0.1% trong khi lạm phát giữ ở mức 5% sẽ gây áp lực tới quyết định chính sách lãi suất của ECB trong tuần. Thị trường bất …

USD tăng mạnh – Vàng tích luỹ – Thị trường tuần 37 – 2023 (11 – 17/09) Read More »

Gold phục hồi - USD phá đỉnh - Thị trường tuần 35 - 2023 (28/08 - 03/09)

Gold phục hồi – USD phá đỉnh – Thị trường tuần 35 – 2023 (28/08 – 03/09)

Gold phục hồi – USD phá đỉnh – Thị trường tuần 35 – 2023 (28/08 – 03/09) Gold phục hồi – USD phá đỉnh – Thị trường tuần 35 – 2023 (28/08 – 03/09) Thị trường tài chính (28/08 – 03/09) cần chú ý điều gì? Nội dung chính: 1. Giới thiệu – 0:00 2. …

Gold phục hồi – USD phá đỉnh – Thị trường tuần 35 – 2023 (28/08 – 03/09) Read More »

#tài_chính_cá_nhân #2 - Duy trì ngân sách cân bằng

#tài_chính_cá_nhân #2 – Duy trì ngân sách cân bằng

#tài_chính_cá_nhân #2 – Duy trì ngân sách cân bằng Tài chính cá nhân #2 Duy trì ngân sách cân bằng. Thói quen này là yếu tố chủ chốt với bất kỳ ai muốn bắt đầu TÍCH SẢN và Đầu tư tài chính, khoẻ mạnh để xây dựng chiến lược #tự_do_tài_chính. Các cá nhân thiết lập …

#tài_chính_cá_nhân #2 – Duy trì ngân sách cân bằng Read More »

USD giảm sau NFP, Gold có cơ hội phục hồi!? - Thị trường tuần 28 - 2023 (10 - 16/07)

USD giảm sau NFP, Gold có cơ hội phục hồi!? – Thị trường tuần 28 – 2023 (10 – 16/07)

Đồng USD giảm mạnh sau dữ liệu Nonfarm Payrolls trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ 10 năm chạm ngưỡng 4.0% cao nhất trong nhiều năm là áp lực với Gold. Phân tích thị trường tuần 28-2023 sẽ cùng bạn xem xét chi tiết các yếu tố cơ bản và biến động kỹ thuật trong tuần!

Scroll to Top