XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

EUR/USD

Phân tích chiến lược giao dịch Forex EUR/USD.

Cổ phiếu HDB tuần 50-2022 với kênh giá giảm

Top 10 Price Action tuần 50-2022 (12 – 18/12)

Top 10 Mô hình Price Action là chuyên mục Tôi thành lập với mục đích muốn chia sẻ các Mô hình quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch cho một tuần mới với cả ba thị trường: Forex, Chứng khoán, Crypto. Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học …

Top 10 Price Action tuần 50-2022 (12 – 18/12) Read More »

USDJPY có thể hình thành Bearish Flag sau cú giảm mạnh

Top 10 Price Action tuần 43-2022 (24 – 30/10)

Mô hình Price Action tuần 43-2022 trên thị trường Forex chú ý đợt điều chỉnh của USD, khả năng can thiệp tỷ giá của Nhật Bản. Thị trường Crypto có thể phục hồi cùng chứng khoán. Thị trường chứng khoán phục hồi nhẹ trước khi FED tăng lãi suất.

Scroll to Top