XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

USD/CAD

Chiến lược giao dịch Forex cặp tiền tệ USD/CAD

Cổ phiếu HDB tuần 50-2022 với kênh giá giảm

Top 10 Price Action tuần 50-2022 (12 – 18/12)

Top 10 Mô hình Price Action là chuyên mục Tôi thành lập với mục đích muốn chia sẻ các Mô hình quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch cho một tuần mới với cả ba thị trường: Forex, Chứng khoán, Crypto. Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học …

Top 10 Price Action tuần 50-2022 (12 – 18/12) Read More »

Top 10 Price Action Forex tuần 30-2022: NZDCAD Breakout trendline

Top 10 Price Action tuần 30-2022 (25 – 31/07)

Top 10 Mô hình Price Action là chuyên mục Tôi thành lập với mục đích muốn chia sẻ các Mô hình quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch cho một tuần mới với cả ba thị trường: Forex, Chứng khoán, Crypto. Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học …

Top 10 Price Action tuần 30-2022 (25 – 31/07) Read More »

Scroll to Top