KHOÁ HỌC FOREX CHO NGƯỜI MỚI

Forex Begin cung cấp các kiến thức nền tảng cho người mới về Cách đọc hiểu tài khoản Forex. Học về các loại hàng hoá và hiểu sâu thị trường Forex nguyên tắc 5W – 1H:

  1. What – Forex là gì?
  2. Why – Tại sao nên giao dịch Forex?
  3. Who – Ai đang giao dịch Forex?
  4. When – Khi nào giao dịch Forex hiệu quả?
  5. How – Cách giao dịch Forex hiệu quả.

Cấu trúc Khoá học Forex đầy đủ bao gồm 5 chuyên đề lớn:

  1. Forex Begin: Nền tảng thị trường và tài khoản giao dịch
  2. Forex Technical Analysis (TA): Học phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu
  3. Forex Fundamental Analysis (FA): Học phân tích cơ bản chuyên sâu, đọc hiểu các bản tin kinh tế, hiểu cách các bản tin kinh tế tác động tới thị trường
  4. Forex Sentiment Analysis (SA): Học cách phân tích cảm tính thị trường và Làm chủ tâm lý giao dịch.
  5. Forex Trading Management: Học cách xây dựng kế hoạch, hệ thống, lựa chọn phong cách, ghi nhật ký giao dịch và quan trọng nhất là Quản trị rủi ro trong giao dịch.

What – Forex là gì?

How – Cách giao dịch Forex

When – Thời gian giao dịch Forex

Who – Ai đang giao dịch Forex?

Các đối tượng tham gia giao dịch trên thị trường Forex có khả năng tác động tới toàn thị trường

Bài học

Cấu trúc thị trường Forex Xem trước Đối tượng của thị trường Forex Xem trước

Why – Tại sao nên giao dịch Forex

Margin Trading – Tài khoản ký quỹ

Forex Broker 101

Forex Charts – Ba loại phân tích thị trường

Trading Platforms – MT4, MT5

Giao dịch theo xu hướng: Vẽ và giao dịch với Trendlines hiệu quả