Tự học đầu tư tài chính online

Tìm hiểu các kỹ năng phân tích thị trường, quản lý và thực hiện giao dịch có thể áp dụng ngay trong giao dịch thực chiến.

Tại sao là To Trieu Academy?

✓ Tất cả trong 1, theo lộ trình từ cơ bản tới chuyên sâu

✓ Được phát triển từ kiến thức thực chiến với kinh nghiệm hơn 7 năm tham gia thị trường

✓ Luôn cập nhật kiến thức mới nhất với sự góp ý từ các chuyên gia hàng đầu thị trường

✓ Ưu tiên quản trị rủi ro và phân tán rủi ro

✓ Toàn diện, dễ hiểu, dễ thực hành

Tự học ↗

Các bài học được thiết kế giúp người mới học theo lộ trình tự học từ cơ bản đến chuyên sâu.

Tự thực hành ↗

Phân tích chiến lược và lập kế hoạch giao dịch miễn phí hàng tuần giúp tự thực hành kiến thức đã học.

Tự kiểm tra ↗

Các câu hỏi nhanh tổng kết bài học và các bài thi tự kiểm tra năng lực đầu tư – đánh giá khẩu vị rủi ro.

Học đầu tư Forex Miễn Phí

Khoá học Forex được tái cấu trúc và chia thành các khoá học nhỏ giúp người mới tiếp cận – quản lý nội dung học được tốt hơn.


Học Forex từ đầu

69+ bài học kiến thức nền tảng Forex giúp người mới tiếp cận kiến thức cơ bản như: Hàng hoá là gì, thanh khoản thị trường, khái niệm về Pip, Lot… Chọn Broker và cài đặt nền tảng giao dịch

Học phân tích kỹ thuật Forex

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Hỗ trợ, kháng cự; các loại chỉ báo như EMA, Bollinger Bands, MACD, RSI… Xác định các hình thức phân kỳ và Điều kiện thị trường. Hiểu về các loại xu hướng.

Khoá học Price Action

Các bài học nhận dạng, thực chiến toàn bộ các Mô hình Price Action. Khoá học chia sẻ 10 mô hình nến đảo chiều mạnh nhất cùng với 05 mô hình giá báo hiệu tiềm năng tiếp diễn xu hướng.

Học phân tích cơ bản Forex

Đọc vị các tin tức cơ bản trên bản tin kinh tế, hiểu các tác động của tin tức tới biến động thị trường. Cách quy luật cung – cầu chi phối xu hướng thị trường giúp đưa ra quyết định chính xác

Học phân tích tâm lý thị trường Forex

Tự giải thích tâm lý giao dịch và đọc vị hành vi của các Trader thông qua từng bối cảnh thị trường giúp lựa chọn đúng hướng đi của thị trường. Tự làm chủ tâm lý giao dịch giúp kiếm lợi nhuận bền vững.

Quản trị rủi ro Forex

Cách tính toán Thua lỗ – Lợi nhuận cho mỗi giao dịch. Xây dựng kế hoạch – phong cách – Hệ thống giao dịch. Tìm tỷ lệ RISK:REWARD phù hợp với tỷ lệ Win – Loss để giúp có được kết quả giao dịch tốt nhất.

Học đầu tư Chứng khoán Miễn Phí

Khoá học Đầu tư chứng khoán miễn phí được tái cấu trúc và chia thành các khoá học nhỏ giúp người mới tiếp cận – quản lý nội dung học được tốt hơn.

Học đầu tư Vàng Miễn Phí

Khoá học Đầu tư Vàng Giúp người mới hiểu các yếu tố tác động làm giá vàng thay đổi. Chiến lược đầu tư vàng vật chất và vàng chỉ số.

Học đầu tư Dầu Miễn Phí

Khoá học Đầu tư Dầu Giúp người mới hiểu các yếu tố tác động làm giá dầu thay đổi. Chiến lược đầu tư dầu mỏ ít rủi ro nhất.

Scroll to Top