Trường Đại học Forex Năm thứ ba sẽ giúp nhà đầu tư thực hiện các công việc sau: Xây dựng kế hoạch giao dịch, phát triển hệ thống giao dịch, Định hình phong cách giao dịch và Ghi các nhật ký giao dịch để thúc đẩy quá trình hình thành Tư duy giao dịch chất lượng.

Trading Plan – Lập kế hoạch giao dịch

Trading Styles – Chọn phong cách giao dịch

Trading System – Xây dựng hệ thống giao dịch

Risk Management – Quản trị rủi ro Forex

Quản trị rủi ro Forex là bộ tập hợp các quy tắc phân bổ vốn và tỷ lệ rủi ro cho từng giao dịch với mục đích hạn chế tối đa rủi ro (không loại bỏ hoàn toàn rủi ro) trước khi có được lợi nhuận bền vững toàn thời gian. Quá trình quản trị rủi ro bao gồm việc tính toán khối lượng giao dịch, điểm dừng lỗ, điểm chốt lời phù hợp với phong cách giao dịch dựa trên kỳ vọng của cá nhân về xu hướng của các cặp tiền tệ với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc thay đổi tỷ giá các cặp tiền tệ.

Bài học

Quản trị rủi ro Forex là gì? 10 nguyên tắc kiểm soát rủi ro cần xác định Xem trước Người mới cần bao nhiêu tiền vốn đầu tư giao dịch Forex? Một lệnh giao dịch Forex chỉ nên lỗ tối đa 1.5% tài khoản Traders Việt Nam Drawdown – Mức giảm vốn tải khoản Forex là gì?