XM Broker Promo tháng 12-2023
Home » Top 10 Price Action

Top 10 Price Action

Top 10 Price Action thực chiến Forex, Chứng khoán, Vàng, Dầu mỏ, BitcoinTop 10 Price Action hỗ trợ nhận dạng, phát hiện các Mô hình nến Nhật, Mô hình giá quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật Forex, Chứng khoán, Vàng, Crypto, Hàng hoá.

Nhận dạng các Mô hình Price Action này giúp người mới hiểu cách áp dụng từ lý thuyết vào giao dịch thực chiến.

Việc phát hiện các Mô hình giá quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Các thị trường áp dụng là Forex – Crypto – Commodities – Chứng khoán cơ sở Việt Nam

Các loại tài sản có xác suất tốt nhất với các Mô hình giá:

Giá Vàng – XAUUSDDầu WTIGBPUSDBitcoinEURUSDUSDJPYEthereum

Các Mô hình có xác suất tốt nhất 2023: Vai – Đầu – Vai, Double Tops, Double Bottoms, Mô hình Pennant, Mô hình Flag

Scroll to Top