XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

Top 10 Price Action

Top 10 Price Action hỗ trợ nhận dạng, phát hiện các Mô hình nến Nhật, Mô hình giá quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật Forex, Chứng khoán, Vàng, Crypto, Hàng hoá

Cổ phiếu HDB tuần 50-2022 với kênh giá giảm

Top 10 Price Action tuần 50-2022 (12 – 18/12)

Top 10 Mô hình Price Action là chuyên mục Tôi thành lập với mục đích muốn chia sẻ các Mô hình quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch cho một tuần mới với cả ba thị trường: Forex, Chứng khoán, Crypto. Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học …

Top 10 Price Action tuần 50-2022 (12 – 18/12) Read More »

USDJPY có thể hình thành Bearish Flag sau cú giảm mạnh

Top 10 Price Action tuần 43-2022 (24 – 30/10)

Mô hình Price Action tuần 43-2022 trên thị trường Forex chú ý đợt điều chỉnh của USD, khả năng can thiệp tỷ giá của Nhật Bản. Thị trường Crypto có thể phục hồi cùng chứng khoán. Thị trường chứng khoán phục hồi nhẹ trước khi FED tăng lãi suất.

Cổ phiếu BID tuần 35-2022 có Hammer và Bullish Engulfing

Top 10 Price Action tuần 35-2022 (29/08 – 04/09)

Top 10 Price Action tuần 35-2022: Thị trường Forex chú ý NZDCHF với cờ giảm. Thị trường Crypto chú ý Litecoin với Vai – Đầu – Vai thuận. Thị trường chứng khoán chú ý BID, VIB và cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2022.

Cổ phiếu DXG liệu có sóng đầu cơ vào năm 2023!?

Top 10 Price Action tuần 34-2022 (22 – 28/08)

Mô hình Price Action tuần 34-2022: Thị trường Forex chú ý AUDJPY với Vai – Đầu – Vai, Thị trường Crypto chú ý Bitcoin với cờ giảm. Thị trường Chứng khoán lưu ý DXG với nêm tăng mở rộng.

Scroll to Top