XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » Crypto

Crypto

Lighning Network Là Gì?

Lightning Network Là Gì?

Lightning Network là gì? Cơ chế hoạt động Lightning Network giúp mở rộng mạng lưới Bitcoin, tiền ảo và giải quyết vấn đề nghẽn mạng.

Maker là gì? Taker là gì?

Maker là gì? Taker Là Gì?

Maker là gì? Taker là gì? Hiểu rõ về Marker và Taker khi giao dịch tiền điện tử trên Binance và các sàn giao dịch khác.

Scroll to Top