Blockchain là gì? Ứng dụng Blockchain đang thay đổi thế giới thế nào?

Blockchain là gì? Ứng dụng Blockchain trong thực tiễn cuộc sống và tương lai của Blockchain có thể vươn xa được tới đâu?

Chuỗi khối – Blockchain được đảm bảo nhờ cách thiết kế sử dụng hệ thống tính toán phân cấp với khả năng chịu lỗi byzantine cao. Vì vậy sự đồng thuận phân cấp có thể đạt được nhờ Blockchain. Blockchain phù hợp để ghi lại những sự kiện, hồ sơ y tế, xử lý giao dịch, công chứng, danh tính và chứng minh nguồn gốc. Việc này có tiềm năng giúp xóa bỏ các hậu quả lớn khi dữ liệu bị thay đổi trong bối cảnh thương mại toàn cầu.

Blockchain lần đầu tiên được phát minh và thiết kế bới Satoshi Nakamoto vào năm 2008. Công nghệ chuỗi khối được hiện thực hóa vào năm sau đó như là một phần cốt lõi của Bitcoin. Công nghệ blockchain đóng vai trò như là một cuốn sổ cái cho tất cả các giao dịch.

Qua việc sử dụng mạng lưới ngang hàng và một hệ thống dữ liệu phân cấp, Bitcoin blockchain được quản lý tự động.

Việc phát minh ra blockchain cho Bitcoin đã làm cho nó trở thành loại tiền tệ kỹ thuật số đầu tiên giải quyết được vấn đề double spending (chi tiêu gian lận khi 1 lượng tiền được dùng 2 lần). Công nghệ này của Bitcoin đã trở thành nguồn cảm hứng cho một loạt các ứng dụng khác.

Blockchain là gì?

Hình thành blockchain. Chuỗi chính (màu đen) là chuỗi dài nhất gồm các khối từ khối khởi tạo (màu xanh lá cây) đến khối hiện tại. Các khối riêng lẻ (màu tím nhạt) nằm ở bên ngoài chuỗi chính.
Hình thành blockchain. Chuỗi chính (màu đen) là chuỗi dài nhất gồm các khối từ khối khởi tạo (màu xanh lá cây) đến khối hiện tại. Các khối riêng lẻ (màu tím nhạt) nằm ở bên ngoài chuỗi chính.

Blockchain (chuỗi khối), là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin (block). Các khối này được liên kết với nhau bằng mã hóa và có thể mở rộng theo thời gian. Mỗi khối đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch.

Theo thiết kế, một blockchain có khả năng chống lại việc sửa đổi dữ liệu của nó. Điều này là do sau khi dữ liệu được ghi lại, nếu muốn thay đổi dữ liệu trong bất kỳ khối nào thì sẽ phải thay đổi đồng thời dữ liệu của tất cả các khối tiếp theo.

Những ngày đầu tiên của Blockchain

Ý tưởng đằng sau công nghệ blockchain được mô tả ngay từ năm 1991 khi các nhà nghiên cứu Stuart Haber và W. Scott Stornetta giới thiệu một giải pháp thực tế về mặt tính toán để đánh dấu thời gian các văn bản số để chúng không bị đề lùi ngày về trước hoặc can thiệp vào.

Hệ thống đã sử dụng một chuỗi gồm các khối được bảo mật bằng mật mã để lưu trữ các văn bản được đánh dấu thời gian.

Năm 1992, các cây Merkle đã được tích hợp vào thiết kế, khiến nó trở nên hiệu quả hơn bằng cách cho phép một khối có thể tập hợp một vài văn bản. Tuy nhiên, công nghệ này đã không được sử dụng và bằng sáng chế đã hết hạn vào năm 2004, bốn năm trước khi Bitcoin ra đời.

Đặc điểm Blockchain

Công nghệ blockchain tương đồng với cơ sở dữ liệu, chỉ khác ở việc tương tác với cơ sở dữ liệu.

Để hiểu blockchain, cần nắm được năm định nghĩa sau: chuỗi khối (blockchain), cơ chế đồng thuận phân tán đồng đẳng (Distributed), tính toán tin cậy (trusted computing), hợp đồng thông minh (smart contracts) và bằng chứng công việc (proof of work). Mô hình tính toán này là nền tảng của việc tạo ra các ứng dụng phân tán.

Cơ chế đồng thuận phân tán đồng đẳng – Distributed

Cơ chế đồng thuận phân tán đồng đẳng hay còn gọi là cơ chế đồng thuận phân quyền ngược lại với mô hình cổ điển về cơ chế đồng thuận tập trung.

Nghĩa là khi một cơ sở dữ liệu tập trung được dùng để quản lý việc xác thực giao dịch. Một sơ đồ phân tán đồng đẳng chuyển giao quyền lực và sự tin tưởng cho một mạng lưới phân tán đồng đẳng và cho phép các nút (Node) của mạng lưới đó liên tục lưu trữ các giao dịch trên một khối (block) công cộng, tạo nên một chuỗi (chain) độc nhất: chuỗi khối – blockchain.

Mỗi khối kế tiếp chứa một “hash” (tương tự dấu vân tay độc nhất) của mã trước đó. Vì thế, mã hóa (thông qua hàm hash) được sử dụng để đảm bảo tính xác thực của nguồn giao dịch và loại bỏ sự cần thiết phải có một trung gian tập trung.

Sự kết hợp của mã hóa và công nghệ blockchain lại đảm bảo rằng sẽ không bao giờ một giao dịch được lưu trữ lại hai lần.

Chuỗi khối (The blockchain) và dịch vụ chuỗi khối

Một chuỗi khối giống như một nơi để lưu trữ dữ liệu bán công cộng trong một không gian chứa hẹp (khối). Bất cứ ai cũng có thể xác nhận việc bạn nhập thông tin vào vì khối chứa có chữ ký của bạn, nhưng chỉ có bạn (hoặc một chương trình) có thể thay đổi được dữ liệu của khối đó vì chỉ có bạn cầm khóa bí mật cho dữ liệu đó.

Vì thế chuỗi khối hoạt động gần giống như một cơ sở dữ liệu, ngoại trừ một phần của thông tin được lưu trữ – header của nó là công khai.

Dữ liệu lưu trữ có thể là một giá trị hoặc một số dư tiền mã hóa. Một chuỗi khối hoạt động như một hệ thống lưu chuyển giá trị thay thế mà không một cá nhân hay tổ chức bên thứ ba nào có thể thay đổi được nó (vì quá trình lưu trữ dữ liệu đã được mã hóa). Nó dựa trên quyền công khai và bí mật, nhìn công khai nhưng kiểm soát bí mật.

Hợp đồng thông minh (smart contracts) và tài sản thông minh

Smart Contracts – Hợp đồng thông minh là các khối để xây dựng nên các ứng dụng phi tập trung.

Smart Contract - Hợp đồng thông minh hoạt động thế nào?
Smart Contract – Hợp đồng thông minh hoạt động thế nào?

Một hợp đồng thông minh tương đương với một chương trình nhỏ mà bạn có thể tin tưởng với một đơn vị giá trị và quản lý giá trị đó.

Ý tưởng cơ bản đằng sau hợp đồng thông minh là sự quản lý bằng khế ước đối với một giao dịch giữa hai bên liên quan hay nhiều hơn có thể được xác minh theo thứ tự thông qua chuỗi khối, thay vì thông qua một trung gian cụ thể.

Sao phải dựa vào một cá nhân hay tổ chức cụ thể trong khi hai hay nhiều bên tham gia có thể đồng thuận lẫn nhau, và khi họ có thể đưa ra các điều khoản và thực thi sự đồng thuận bằng chương trình và các điều kiện, tiền sẽ được chuyển tự động khi điều kiện được đáp ứng.

Tính toán tin cậy (trusted computing)

Khi bạn kết hợp các nền tảng đằng sau mỗi chuỗi khối, cơ chế đồng thuận phi tập trung và hợp đồng thông minh, bạn sẽ nhận ra rằng chúng hỗ trợ cho việc truyền bá các nguồn lực và giao dịch trên một mặt phẳng theo một cách ngang hàng. Và trong khi làm điều đó, chúng cho phép các máy tính tin tưởng lẫn nhau ở một mức độ sâu.

Vai trò của chuỗi khối là người xác nhận giao dịch minh bạch. Mỗi khối ngang hàng có thể tiếp tục tin tưởng lẫn nhau tuân theo các quy luật tin tưởng tuyệt đối của công nghệ.

Bằng chứng công việc (Proof of work)

Tại trung tâm của hoạt động chuỗi khối là khái niệm then chốt của “bằng chứng công việc”. Proof of work là một phần tầm nhìn được tích hợp sẵn của Satoshi Nakamoto cho vai trò của chuỗi khối trong việc xác thực các giao dịch.

Lý giải về Proof Of Work
Lý giải về Proof Of Work

PoW được biểu hiện là một rào cản lớn ngăn cản người dùng thay đổi dữ liệu trên chuỗi khối mà không sửa lại bằng chứng công việc.

Bằng chứng công việc là khối then chốt xây dựng nên blockchain vì nó “không thể sửa lại” và được bảo vệ thông qua sức mạnh của hàm hash mã hóa.

Ứng dụng Blockchain thực tiễn

Blockchain trong Hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng

Nhóm tác giả đề xuất mô hình hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng dựa trên nền tảng Blockchain.

Với hệ thống này, nhóm tác giả đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn trong việc hiến và nhận mô tạng như giải quyết được:

 • Sự bất cập trong quá trình quản lý tại các cơ sở hiến và nhận tạng
 • Sai sót về quy trình
 • Thao tác xử lý mất nhiều thời gian
 • Hay việc khó tiếp cận của người dùng.

Hệ thống này có tên là UIT-ODSMS (Organ Donation Support Management System) nó giúp hỗ trợ cho người có nhu cầu hiến và nhận mô tạng, giúp họ chủ động giải quyết các vấn đề của quá trình này thông qua hệ thống.

Blockchain trong Hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng

Ngoài ra, UIT-ODSMS còn hỗ trợ liên kết giữa các cơ sở y khoa, bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề về nguồn gốc của mô tạng một cách nhanh chóng và an toàn.

Dữ liệu trên UIT-ODSMS được lưu trữ trong các máy chủ phân tán của Blockchain. Vì vậy hệ thống này thực hiện việc ngăn chặn thao túng dữ liệu, đảm bảo tính bảo an toàn trong dữ liệu y khoa.

Đơn giản hoá Dịch vụ tài chính, ngân hàng và thanh toán

Ngành Tài chính – ngân hàng nổi tiếng là mang tính phức tạp không đáng có. Dù việc nhỏ dễ như ăn kẹo nhưng trớ trêu thay lại mất rất nhiều gian, thủ tục thường bị phức tạp hoá.

Khi bạn đi mua sắm online/offline và quẹt thẻ để thanh toán, một dãy nhị phân (chứa thông tin về thẻ của bạn) phải đi qua 1 chuỗi các công ty. Mỗi một công ty lại có hệ thống máy tính của riêng họ. Trong đó, có những hệ thống cũ rích từ những năm 70. Rồi 2, 3 ngày sau việc thanh toán mới thực sự được chốt lại.

Ứng dụng công nghệ blockchain trong ngành tài chính, chúng ta sẽ ko cần tới quá trình thanh toán này vì việc chi trả và thanh toán sẽ đồng thời xảy ra. Nó chỉ đơn giản là một sự thay đổi trên hệ thống sổ cái online (legder).

Blockchain cho phép tất cả mọi người được tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng mà không phân biệt vùng miền, quốc gia chỉ với kết nối internet.

Các loại tiền mã hoá (sản phẩm của công nghệ blockchain) cho phép mọi người gửi tiền trên khắp thế giới gần như ngay tức khắc với chi phí thấp.

Hằng năm, lượng kiều hối luân chuyển trên toàn thế giới ước tính 600 triệu đô và đang ngày càng tăng mạnh. Mỗi lần chuyển tiền có mức phí 10% và mất thời gian từ 4-7 ngày. Với công nghệ chuỗi khối, chi phí gửi tiền có thể giảm xuống chỉ còn 1-2% mà thôi.

Khi điều này xảy ra, phố Wall và những người làm trong giới tài chính trên toàn cầu rất lo lắng về một nguy cơ họ sẽ bị thay thế và băn khoăn làm thế nào để nắm bắt công nghệ này và trở nên thành công hơn.

Còn chúng ta, tại sao chúng ta nên quan tâm đến công nghệ blockchain?

Bởi vì thời kỳ đầu của kỉ nguyên thông tin internet đang làm gia tăng các bất công xã hội, sự bảo hộ, các trường phái cực đoan và sự thịnh vượng không đồng đều. Hiện tượng gần đây nhất là Brexit, sự ra đi của Anh khỏi EU. Hoặc cuộc các li khai, đối đầu giữa các nhóm dân tộc thiểu số và các tổ chức cực đoan tại Trung Đông và Nam Mỹ.

Bạn có mong muốn được sống trong một xã hội công bằng hơn?

Bảo vệ quyền lợi trên tài liệu, văn thư lưu trữ bất biến

Hiện tại, một giải pháp duy nhất để phân chia lại của cải một cách công bằng hơn là thực thi các chính sách thuế, nhưng điều đó là không đủ.

Blockchain cung cấp giải pháp toàn diện hơn. Công nghệ này không những giúp chúng ta phân chia lại của cải, nguồn lực mà còn thay đổi cách của cải được tạo ra ngay từ đầu, dân chủ hoá quá trình đó, gắn kết nhiều người vào nền kinh tế hơn và đảm bảo rằng họ được hưởng lợi một cách thoả đáng.

Đất đai là tài sản cơ bản quan trọng nhất đối với bất cứ cá nhân nào và cần được bảo vệ. Tuy nhiên, 70% số người sở hữu đất trên toàn cầu không có sức mạnh pháp lý vững chắc về quyền sở hữu của họ. Nguy cơ mất đất có thể xảy ra khi một chế độ mới lên nắm quyền. Họ hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen các giấy tờ trên hệ thống quản lý. Không có quyền sử dụng đất rõ ràng, bạn khó lòng hoạch định cho tương lai.

Các công ty hiện đang làm việc với các chính phủ để lưu trữ các văn bản pháp lý trên blockchain. Một khi các tài liệu này được tạo ra, chúng không thể bị thay đổi hay đánh cắp. Đây là nền tảng để xây dựng một xã hội thịnh vượng và ổn định cho hàng tỷ người.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ & Thông tin cá nhân

Trong kỉ nguyên số hoá, dữ liệu là một tài nguyên vô cùng giá trị nhưng điều này còn khá mới mẻ đối với mọi người.

Thông tin cá nhân

Dữ liệu được tạo ra bởi chính chúng ta, những người sử dụng internet.

Mỗi một cú nhấp chuột, một like trên Facebook. Hay các cụm từ khoá chúng ta gõ vào để tìm kiếm trên Google theo thời gian tạo nên một phiên bản online ảo của chính chúng ta. Phiên bản ảo này còn hiểu bạn hơn chính bản thân mình vì bạn không thể nhớ hết được những hoạt đông của mình trên internet. Còn phiên bản ảo được tạo ra nhờ trí tuệ nhân tạo có khả năng ghi nhớ vô hạn.

Tuy nhiên, bạn lại không sở hữu nó. Điều này không hề có lợi cho bạn một chút nào. Hẳn bạn còn nhớ vụ việc Facebook thừa nhận bán thông tin cá nhân của người dùng cho các công ty quảng cáo.

Chính vì vậy, có một số công ty đang nghiên cứu tạo ra một “hộp đen” chứa đựng toàn bộ thông tin cá nhân và bạn là người sở hữu hộp đen này. Bạn có thể kiểm soát với các hoạt động online của mình, quyết định phần thông tin nào, hay khi nào bạn muốn chia sẻ nó với người khác. Thậm chí, bạn có thể bán chúng nếu bạn muốn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Làm thế nào bạn có thể bảo vệ các sản phẩm trí tuệ do bạn tạo ra. Và chắn chắn rằng mình được chia phần xứng đáng?

Ngay khi kỷ nguyên Internet bắt đầu, hệ thống quản lý tài sản trí tuệ đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Dễ nhận thấy nhất là việc vi phạm các bản quyền âm nhạc, truyền hình, sách điện tử…

Nếu viết một bài hát nổi tiếng, tiền bản quyền tác giả nhận được rất thấp. Dù bài hát có hàng triệu lượt view và nghe. Đơn giản vì tác phẩm của tác giả đã bị sao chép một cách không thương tiếc.

Các nghệ sĩ đang cố gắng đưa các sản phẩm nghệ thuật, tài sản trí tuệ nói chung vào hệ sinh thái Blockchain.

Mycelia và UjoMusic là hai ý tưởng dựa trên nền tảng Blockchain được xây dựng để giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền.

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước

Hệ thống quản lý nhà nước không được đánh giá cao ở hầu hết các quốc gia từ trước đến nay.

Ứng dụng Blockchain xây dựng hệ thống bầu cử trực tuyến

Bầu cử rất quan trọng với xã hội nhưng lĩnh vực này luôn phải đối mặt với các nghi vấn về gian lận.

Công nghệ Blockchain có thể được ứng dụng vào việc đăng kí, xác minh cử tri và đếm phiếu bầu trên hệ thống. Hai startup Democracy EarthFollow My Vote đã bước chân vào lĩnh vực thiết kế hệ thống bầu cử online cho các chính phủ.

Hệ thống bầu cử Online dựa trên Blockchain
Hệ thống bầu cử Online dựa trên Blockchain

Ứng dụng Blockchain trong ngành y tế

Ngành trực thuộc quản lý nhà nước tiếp theo còn tồn tại nhiều nhức nhối là chăm sóc sức khoẻ y tế. Bản chất của ngành này là bị thuộc vào chính sách rất nhiều. Hệ thống các bệnh viên luôn phải đối mặt với nhiều thách thức vì thiếu một nền tảng công nghệ an toàn để lưu trữ và chia sẻ các thông tin mật.

Hệ thống của ngành y tế dễ dàng là nạn nhân của việc ăn cắp dữ liệu.

Ứng dụng Công nghệ Blockchain cho phép các cơ sở y tế thực hiện các giải pháp sau:

 • Lưu trữ các hồ sơ bệnh án
 • Chia sẻ thông tin giữa các bác sĩ, bệnh nhân đễ dàng và đảm bảo an ninh hơn.

Nhờ vậy, tốc độ và độ chính xác của việc chuẩn đoán, khám chữa bệnh được nâng cao.

GemTierion là hai start up đang làm việc với hệ thống lưu trữ dữ liệu chăm sóc y tế.

GEMOS ứng dụng blockchain trong quản lý y tế
GEMOS ứng dụng blockchain trong quản lý y tế

Ứng dụng Blockchain quản lý năng lượng

Quản lý năng lượng không nằm ngoài danh sách các ngành chịu ảnh hưởng cao nhất của sự quản lý tập trung từ xưa đến nay.

Các nhà sản xuất năng lượng như điện, nước, xăng dầu không thể bán trực tiếp cho người sử dụng mà phải phụ thuộc vào hệ thống lưới điện hoặc các nhà phân phối trung gian.

LO3 Energy sử dụng hệ thống Blockchain của Ethereum, cho phép khách hàng mua bán năng lượng trực tiếp không thông qua trung gian.

Cải thiện các ngành cần tính minh bạch

Ứng dụng Blockchain trong bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm toàn cầu được gây dựng chủ yếu dựa trên việc quản lý niềm tin. Blockchain là một cách hoàn toàn mới để làm việc đó.

Công nghệ Blockchain giúp kiểm chứng rất nhiều loại dữ liệu và hợp đồng bảo hiểm. Các dữ liệu thực được tích hợp với smart contract (hợp đồng thông minh tự động) trên hệ thống blockchain, đặc biệt hữu dụng cho mọi loại hình bảo hiểm.

Aeternity đã xây dựng được các công cụ hữu dụng cho mảng này.

Ứng dụng Blockchain trong các tổ chức thiện nguyện

Lĩnh vực thiện nguyện cũng thường bị phàn nàn về việc thiếu hiệu quả và tình trạng tham nhũng, khiến số tiền quyên góp không đến được tay của những người nghèo.

Công nghệ Blockchain giúp các nhà tài trợ, mạnh thường quân có thể theo dõi số tiền quyên góp đến tay những người có hoang cảnh khó khăn.

Tổ chức BitGive sử dụng công nghệ Blockchain, đảm bảo mọi đóng góp được ghi nhận trên các ledger và nguồn tiền hỗ trợ được đi đúng hướng.

BitGive Foundation ứng dụng Blockchain trong thiện nguyện
BitGive Foundation ứng dụng Blockchain trong thiện nguyện

Hoàn thiện vận tải, chuỗi cung ứng & Bán lẻ

Một nền kinh tế thịnh vượng dành cho mọi người phải là nơi ai cũng có một phần của “chiếc bánh”.

Các ông lớn trong ngành bán lẻ, vận tải, các chuỗi cung ứng dịch vụ như Alibaba, Amazon, Grab, Agoda tưởng như là ý tưởng hay nhưng thực tế lại không chia sẻ lợi nhuận đồng đều.

Về bản chất, họ vẫn là các bên trung gian đứng ra tập trung dịch vụ và thu lời rất khủng khiếp. Công nghệ Blockchain hoạt động theo hướng ngược lại.

Ứng dụng Blockchain trong Logitic giúp người bán và mua được kết nối trực tiếp với nhau mà không bị mất một loại chi phí nào.

Trong trường hợp này, sự tín nhiệm được dựa trên hệ thống smart contract, độ an toàn của các sàn mua bán được xây dựng từ việc quản lý danh tiếng.

OB1 và OpenBazaar đang thay đổi thị tường bán lẻ theo cách trên.

Những vấn đề còn tồn tại với Blockchain

Một trong những đặc điểm được quan tâm nhất của blockchain là tính phân tán đồng đẳng. Nghĩa là không cần một trung tâm lưu trữ và đồng bộ trạng thái mạng lưới. Tuy nhiên hiện nay tính năng này hoạt động quá chậm chạp trong môi trường giao dịch của bitcoin.

Ví dụ không ít vụ việc hacker đã đánh vào các sàn giao dịch phi tập trung hoặc tập trung để đánh cắp bitcoin và số tiền của các nhà đầu tư.

Ngoài ra việc kỳ vọng bitcoin thay thế phương tiện thanh toán cổ điển đã gần như tan biến khi tốc độ giao dịch quá chậm so với việc dùng thẻ tín dụng thông thường.

Để đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất thì dữ liệu tại mỗi điểm nút phải như nhau và nó làm cho việc lưu trữ trở nên bất khả thi đối với các thiết bị có bộ nhớ hạn chế.

Mạng Bitcoin

Vào cuối năm 2008, cuốn sách trắng giới thiệu về hệ thống tiền mặt điện tử mạng ngang hàng, phi tập trung – tên là Bitcoin – đã được đăng trên danh sách nhận thư về mật mã học bởi một người hoặc tổ chức lấy biệt danh là Satoshi Nakamoto.

Dữ liệu mạng Bitcoin
Dữ liệu mạng Bitcoin

Dựa trên thuật toán proof of work Hashcash, nhưng thay vì sử dụng một hàm tính toán dựa trên phần cứng như RPoW, tính năng chống chi tiêu hai lần trong Bitcoin được cung cấp bởi một giao thức mạng ngang hàng để theo dõi và xác thực các giao dịch.

Nói ngắn gọn, các thợ đào “đào” Bitcoin để nhận phần thưởng bằng cách sử dụng cơ chế proof-of-work và sau đó xác minh bằng các node phi tập trung trong mạng.

Bitcoin đầu tiên được đào

Bitcoin - Logo của một huyền thoại
Bitcoin – Logo của một huyền thoại

Ngày 3 tháng 1 năm 2009, Bitcoin ra đời khi Satoshi Nakamoto đào được khối bitcoin đầu tiên, đem lại phần thưởng 50 bitcoin.

Người nhận Bitcoin thứ hai là Hal Finney, ông nhận được 10 bitcoin từ Satoshi Nakamoto trong giao dịch bitcoin đầu tiên của thế giới vào ngày 12 tháng 1 năm 2009.

Ethereum

Năm 2013, Vitalik Buterin, nhà lập trình và nhà đồng sáng lập của Bitcoin Magazine chỉ ra rằng Bitcoin cần một ngôn ngữ mật mã để xây dựng các ứng dụng phi tập trung.

Biểu tượng đồng Ethereum
Biểu tượng đồng Ethereum

Không có được sự chấp thuận của cộng đồng, Vitalik bắt đầu phát triển một nền tảng tính toán phân tán dựa trên blockchain mới gọi là Ethereum. Ethereum với một chức năng mật mã mới được gọi là hợp đồng thông minh (smart contract).

Hợp đồng thông minh là các chương trình hoặc tệp lệnh được triển khai và thực thi trên blockchain Ethereum. Chúng có thể được sử dụng, ví dụ, để thực hiện một giao dịch khi các điều kiện được thỏa mãn. Các hợp đồng thông minh được viết bằng một số ngôn ngữ lập trình cụ thể và được biên soạn thành bytecode, mà một chiếc máy ảo Turing-complete phi tập trung, gọi là máy ảo Ethereum (EVM), sau đó có thể đọc và thực thi.

Các nhà phát triển cũng có thể tạo và xuất bản các ứng dụng chạy bên trong blockchain Ethereum. Những ứng dụng này thường được biết đến như là các DApp (ứng dụng phi tập trung) và đã có hàng trăm DApp đang chạy trên blockchain Ethereum, bao gồm các nền tảng mạng truyền thông xã hội, các ứng dụng chơi bạc, và các sàn giao dịch tài chính.

Tiền điện tử của Ethereum được gọi là Ether – ETH.

ETH có thể được chuyển giữa các tài khoản và được sử dụng để trả phí cho công suất tính toán được sử dụng khi thực thi các hợp đồng thông minh.

Tổng kết

Tới đây, bạn đã có thể hiểu tổng quan Blockchain là gì? Các ứng dụng Blockchain trong mọi lĩnh vực của cuộc sống không chỉ liên quan tới tiền điện tử

Ngày nay công nghệ blockchain đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên các kênh chính thống và đã được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau chứ không chỉ trong lĩnh vực tiền điện tử.

Để biết thêm thông tin về blockchain và các chủ đề thú vị khác, đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo trong chủ đề Crypto Currency.

Nội dung bài viết

Kết quả giao dịch tháng này

 • LOSS -188.40 $

  Tổng thua lỗ các giao dịch tháng này

 • GAIN 214.13 $

  Tổng lợi nhuận các giao dịch tháng này

 • PROFIT 25.73 $

  Kết quả Lợi nhuận + Thua lỗ tháng này

Nhận phân tích qua email

1325 nhà đầu tư đã đăng ký nhận email mỗi tuần!