Nord FX Promo 2024
XM Broker 2024-04 - Thưởng khuyến mãi
Home » Free Live Trading » Gold phục hồi – USD phá đỉnh – Thị trường tuần 35 – 2023 (28/08 – 03/09)

Gold phục hồi – USD phá đỉnh – Thị trường tuần 35 – 2023 (28/08 – 03/09)

Gold phục hồi – USD phá đỉnh – Thị trường tuần 35 – 2023 (28/08 – 03/09)Gold phục hồi – USD phá đỉnh – Thị trường tuần 35 – 2023 (28/08 – 03/09)

Thị trường tài chính (28/08 – 03/09) cần chú ý điều gì?

Nội dung chính:

1. Giới thiệu – 0:00

2. Phân tích cơ bản – FA 2:57

3. Cảm tính thị trường – SA 6:50

4. Phân tích kỹ thuật – TA 9:00

THỊ TRƯỜNG FOREX 9:45

4.1 Phân tích chỉ số US Dollar Index 16:30
4.2 Chiến lược EURUSD 20:40
4.3. Chiến lược GBPUSD 26:30
4.4. Chiến lược USDJPY

THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ

4.5 Chiến lược Vàng – XAUUSD 37:20
4.6 Phân tích Dầu WTI 46:00

THỊ TRƯỜNG CRYPTO 46:40

4.7 Bitcoin – BTCUSD 47:15
4.8. Litecoin – LTCUSD 50:00

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52:00
4.9 Phân tích VNINDEX 53:00
4.10 Phân tích Cổ phiếu VHM 54:00
4.11 Phân tích cổ phiếu TCB – Techcombank 57:00

Server Hỗ trợ trên Discord nhận chiến lược tham khảo trực tiếp từ MT5:

Top 10 Price Action tuần 12-2023:

Mở tài khoản Forex:

Học Forex miễn phí:

Học đầu tư chứng khoán miễn phí:

Học Price Action miễn phí:

#fundamentalanalysis #technicalanalysis #sentimentanalysis #gold #xauusd #eurusd #gbpusd #usdjpy #wticrudeoil #usoil #bitcoin #btcusd #ltcusd #litecoin

source

XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023
Scroll to Top