Home » Học Forex » Personal Investment Tracker Excel

Personal Investment Tracker Excel

File Excel Quản lý danh mục đầu tư và phân bổ vốn, theo dõi hiệu quả đầu tư Forex, Chứng Khoán, Trái phiếu, Quỹ mở đơn giản và hiệu quả.

Cách sử dụng File Excel phân bổ vốn cực kỳ đơn giản. File Excel này chỉ bao gồm bảng tính:

Asset Allocation – Phân bổ tài sản

Trong Sheet Asset Allocation, Nhà đầu tư sẽ có thể dự toán việc phân bổ tài sản theo từng nhóm đầu tư theo tỷ lệ là bao nhiêu.

Personal Investment Tracker Excel Asset Allocation
Personal Investment Tracker Excel Asset Allocation

Thành phần của Sheet Asset Allocation:

 • Category: Danh mục đầu tư
 • My Target: Dự kiến phân bổ bao nhiêu % vốn đầu tư cho danh mục.
 • Actual: Thực tế đã đầu tư bao nhiêu % vào danh mục đó.
 • Diffirence: Nếu là số âm, nghĩa là chưa cân đối và thiếu hụt. Nếu là số  dương nghĩa là bạn đang sử dụng vượt quá % danh mục.
 • Threshold: Ngưỡng chênh lệch chấp nhận.
 • Value: Giá trị đã đầu tư quy ra số tiền.

Portfolio – Chi tiết các khoản đầu tư

Phía trên cùng:

 • Thay đổi: Sô tiền lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế dựa trên danh mục đầu tư. Nếu có lợi nhuận sẽ là số dương và là màu cam, Nếu là thua lỗ sẽ là số âm và là màu đỏ.
 • Tỷ lệ: Tỷ lệ thua lỗ trên tổng tài sản đầu tư. Tương tự như cột thay đổi nhưng được tính bằng con số Phần trăm (%)
Personal Investment Tracker Excel Portfolio Sheet
Personal Investment Tracker Excel Portfolio Sheet

Bảng danh mục các tài sản đang đầu tư:

 • Mã tài sản: Là Mã cổ phiếu, Mã trái phiếu, Mã quỹ mở hoặc tên tài sản đầu tư.
 • Category: Chọn danh mục đầu tư.
 • Share: Số cổ phiếu, trái phiếu hoặc số chứng chỉ quỹ mở đang nắm giữ.
 • Price: Giá trị mua vào.
 • Market Price: Giá trị thị trường tại thời điểm xem xét (Tự nhập bằng tay)
 • Change: Thay đổi so với giá mua vào (Nếu tăng có mũi tên tăng, giảm có mũi tên giảm)
 • Change (%): Quy số thay đổi ra tỷ lệ %
 • Portfolio (%): Chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng tài sản.
 • Value: Giá trị đầu tư thực tế (Số cổ phần * Giá mua thực tế)
 • Market Value: Giá trị thị trường hiện tại (Số cổ phần * Giá thị trường)

Với File Excel Personal Investment Tracker đơn giản này, Tôi hy vọng bạn sẽ phần nào hình dung được khi đầu tư thì phải làm gì và cách phân bổ vốn như thế nào cho hiệu quả!

Chúc bạn giao dịch thành công!

XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023
Scroll to Top